Energia monitooring

Kuidas töötab energia monitooring?

Energia monitooring aitab säästa kuludelt, seada tarbimispiiranguid ning jälgida finantsinfot. Enetic tarkade mõõtmis- ning analüüsilahendustega on energia monitoorimine ning säästmine lihtsam, kui kunagi varem.

Enetic pakub energiamonitooringu lahendusi. Statistika põhjal säästab õigesti rakendatud jälgimissüsteem ettevõtetele kuni 20% aastasest energiakulust ilma täiendavalt kapitali investeerimata. Projekti käigus luuakse kliendi asukohas 10-50 mõõtepunktist koosnev energiamonitooringu süsteem, mis mõõdab elektrienergiat, soojusenergiat, kütuse- ja veekulu.

Mõõteseadmed on lihtsalt paigaldatavad olemasolevasse infrastruktuuri ja ei eelda tootmisseadmete demonteerimist või lahtiühendamist. Andurid ühendatakse keskse serveriga kasutades  tööstuslikku andmesidevõrku. Andmeid kogub andmebaasi Mango M2M tööstusautomaatika tarkvara (SCADA).

Andmete presenteerimine

energy monitoring

Andmete analüüsiks ning aruandluseks luuakse veebipõhine töölaud rakenduses Revise. Kasutajad saavad ülevaate energia tarbimisest ühikuliselt ja rahaliselt. Võimalik on võrrelda mõõtepunktide tarbimist erinevatel perioodidel ja teostada analüüse. Teatud tarbimistasemetele on võimalik seadistada alarme, mis teavitavad kasutajat taseme ületamisest e-maili teel. Kasutaja arvutisse ei ole tarkvara vaja paigaldada, süsteem on kasutatav läbi veebibrauseri. Kogu tarkvara on avatud lähtekoodiga, mis aitab hoida investeeringud madalana. Enetic on suuteline projekti läbiviima ning tarnima kõik süsteemi tark- ja riistvara komponendid.


Milleks energiat mõõta?

Ettevõtja peab toime tulema energia hindade pideva kallinemisega. Vabaturul võib elektrienergia hind kõikuda suurtes piirides 15 eurost 200 euroni MWh. Sellistes tingimustes energiakulude kontrollimine osutub järjest suuremaks väljakutseks ja vajab uusi meetodeid. Paljud ettevõtted kasutavad energiamõõtmise süsteeme, mis koguvad andmeid ning aitavad analüüsida ja juhtida energiakasutust. Sellised süsteemid aitavad säästa kuni 15% aastasest energiakulust ja tasuvad end ära vähem kui aastaga ning mõnel juhul isegi kõigest mõne kuuga. Energiamõõtmise süsteemid aitavad teha paremaid ostuotsuseid ja kontrollida energiakasutust. Samuti võimaldavad prognoosida energiakulusid tootmismahtude muutmisel või tootmiseenergy management laiendamisel. energy management

Peamised eesmärgid energia mõõtmisel: Arusaamine tarbimis- ja koormusmustritest. Mõõtmistulemused aitavad mõista, millised tegevused tarbivad kõige rohkem energiat, jälgitakse energiasäästuprojektide tulemusi ja leitakse uusi kokkuhoiuvõimalusi. Andmeid kogutakse mingi ajavahemiku tagant tunni või minuti täpsusega . Andmed on võrreldavad ajalooliselt ning trendid muutuvad nähtavaks. Andmetele saavad ligipääsu paljud kasutajad just siis kui neil on andmeid vaja.

Koormuse ühtlane jaotamine ja nihutamine soodsama tariifiga ajale. Võimalik analüüsida seadmete koormust ja mõju ning muuta operatsioonide aega või kestvust. Tavaliselt on elektrienergia hind päeval kõrgem ja öösel madalam. Koormuse jaotamisel otsitakse võimalusi vähendada koormust, eriti tippkoormust ja tipptundidel.

Energiakulude juhtimine. Omades head ülevaadet energiatarbimisest saab töötajad panna vastutama mingi tootmislõigu energiakulude eest ja neid pidevalt jälgida. Tulemusi ei esitata mitte ainult kWh vaid ka reaalsetes rahanumbrites. Samuti saab energiakulu määrata üksikutele toodetele. Lisatööde võtmisel või tootmise laiendamisel saab välja arvutada energia kulu ja mõju toote marginaalile.

Paremad energia ostuotsused. Energiaturu avanemisel lähvad energia ostud järjest keerukamaks. Energiamõõtmise süsteemi abil saab läbi mängida kõik võimalikud erinevad tariifid ja vaadata milline on mõju ühe või teise tariifi rakendamisel. Lihtsamaks muutub valik alternatiivide vahel. Energia otsuseid on mõõtmisandmete põhjal võimalik teha sagedasti või isegi reaalajas – sõltuvalt energia hinna hetkelisest muutusest suurendada või vähendada võimaluse korral energia tarbimist. Jälgides energia kulu saab parema ülevaate ka tootmisprotsessist. Võimalik avastada anomaaliaid ja seada alarme, kui mingi kulu peaks ootamatult väljuma normide piirest.


Soovid teada lisa?    Vaata meie demot